Posts Tagged " วัดเขายี่สาร "

วัดเขายี่สาร

วัดเขายี่สาร วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลยี่สาร บ้า...

Tags :

view