อุทยาน ร.2

อุทยาน ร.2

อนุสรณ์สถานของความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสงคราม

อนุสรณ์สถานที่จัดสร้างขึ้นเป็นในรูปแบบของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชมสิ่งปลูกสร้างย้อนยุคในสมัยเก่า

กว้างขวางสงบร่มรื่น

เรือนไทยแบบโบราณ

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ( อุทยาน ร.2 )  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปภัมถ์
เพื่อ เป็นการสนอง พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน ศิลป วัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับการยกย่องให้
เป็นบุคคลสำคัญของโลก

Tags : เที่ยวแม่กลอง สมุทรสงคราม

view