ค่ายบางกุ้ง พระเจ้าตาก

ค่ายบางกุ้ง พระเจ้าตาก

ค่ายบางกุ้งและโบสถ์หลวงพ่อนิลมณี

ค่ายประวัติศาสตร์ บางกุ้ง  เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า "ค่ายบางกุง้" โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่าย จึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง" ในปี พ.ศ. 2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรีมาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรี (บุญมา) เป็นแม่ทัพยกไปช่วยเหลือทหารจีนขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย

รูปปั้นของทหารไทยและทหารจีน ที่สร้างวีรกรรมเพื่อประเทศสยาม

รูปปั้นท่าทางการต่อสู้ต่างๆในแบบฉบับแม่ไม้มวยไทย และ เพลงดาบ

หลวงพ่อ นิลมณี ภายในพระอุโบสถต้นไม้

ที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ขณะนี้ถ้าไม่สังเกตุดีดีก็คงเห็นเพียงแค่ ต้นไม้ใหญ่และรากไม้เท่านั้น

แต่จริงๆแล้ว ภายในต้นไม้นั้นกลับมีโบส เล็กๆซ่อนอยู่เป็นที่น่าประหลาดใจ ซึ่งก็เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อนิลมณี ที่ชาวบ้านแถบนี้เคารพบูชายิ่งนัก

ด้านหลังก็จะเป็นศาลพระฤาษีและศาลเจ้าแม่ ซึ่งเปรียบเสมือนเทพผู้คุ้มครองสถานที่แห่งนี้

การเดินทางสู่ค่ายบางกุ้ง ก็แสนสะดวกง่ายดาย เพียงเลี้ยวซ้ายมือทางเข้าอัมพวา ( มีป้อมตำรวจปากทาง ) ประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปตลอด ท่านก็จะได้เห็นและศึกษาเรียนรู้ที่มาของที่นี่

ดู VDO ค่ายบางกุ้ง ( ต่อจากตลาดร่มหุบนะครับ )

Tags : ค่ายบางกุ้ง พระเจ้าตาก

view