ห้องอาหารริมน้ำ

ห้องอาหารริมน้ำ

ห้องอาหารริมน้ำ สามารถรองรับจำนวนคนได้ถึง 100 คน ทั้งวิวระเบียงริมน้ำ ที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้

view